Archív podujatí

Kalendár podujatí

Január 2021

HKR - snúbenci

29.-31.01.2021: HKR - snúbenci

Február 2021

duchovná obnova

04.-07.02.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

11.-14.02.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

18.-20.02.2021: Duchovná obnova

Misijná škola K.W.

26.-28.02.2021: Misijná škola K.W.

Marec 2021

Marianské centrum

04.-07.03.2021: Marianské centrum

Angelus

11.-14.03.2021: Angelus

kontemplatívny seminár

18.-21.03.2021: kontemplatívny seminár

rezevácia

22.03-04.04.2021: rervácia

Apríl 2021

rezevácia

22.03-04.04.2021: rervácia

OFS

16.-18.04.2021: OFS

duchovná obnova

21.-25.04.2021: Duchovná obnova

duchovná obnova

29.04-02.05.2021: Duchovná obnova

Máj 2021

duchovná obnova

29.04-02.05.2021: Duchovná obnova

kontemplatívny seminár

06.-09.05.2021:kontemplatívny seminár

spolupracovníci saleziáni

12.-16.05.2021: spolupracovníci saleziáni

duchovná obnova

20.-23.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

27.-30.05.2021: duchová obnova

Jún 2021

riaditelia BA

16.-18.06.2021: riaditelia BA

August 2021

slávnosť Premenenia Pána

06.08.2021: slávnosť Premenenia Pána

farská púť

13.-15.08.2021: farská púť

duchovná obnova

25.-29.08.2021: Duchovná obnova

September 2021

OFS

03.-05.09.2021: OFS

kontemplatívny seminár

15.-19.09.2021: kontemplatívny seminár

duchovná obnova

22.-26.09.2021: duchovná obnova

Október 2021

rezervácia

01.-03.10.2021: rezervácia

duchovná obnova

08.-10.10.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

13.-17.10.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

21.-24.10.2021:duchovná obnova

November 2021

duchovná obnova

05.-07.11.2021: duchovná obnova

December 2021

kontemplatívny seminár

02.-05.12.2021: duchovná obnova

Kalendár podujatí

« » « 2021 »
: 0.01.2021
  • rezervácia
: 0.01.2021
  • rezervácia
: 0.01.2021
  • rezervácia
: 00.01.2021
  • rezervácia
1
: 01.01.2021
  • rezervácia
2
: 02.01.2021
  • rezervácia
3
: 03.01.2021
  • rezervácia
4
: 04.01.2021
5
: 05.01.2021
6
: 06.01.2021
7
: 07.01.2021
8
: 08.01.2021
9
: 09.01.2021
10
: 10.01.2021
11
: 11.01.2021
12
: 12.01.2021
13
: 13.01.2021
14
: 14.01.2021
15
: 15.01.2021
16
: 16.01.2021
17
: 17.01.2021
18
: 18.01.2021
19
: 19.01.2021
20
: 20.01.2021
21
: 21.01.2021
22
: 22.01.2021
23
: 23.01.2021
24
: 24.01.2021
25
: 25.01.2021
26
: 26.01.2021
27
: 27.01.2021
28
: 28.01.2021
29
: 29.01.2021
  • HKR - snúbenci
30
: 30.01.2021
  • HKR - snúbenci
31
: 31.01.2021
  • HKR - snúbenci

Najbližšie podujatia

HKR - snúbenci

29.-31.01.2021: HKR - snúbenci

duchovná obnova

04.-07.02.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

11.-14.02.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

18.-20.02.2021: Duchovná obnova

Misijná škola K.W.

26.-28.02.2021: Misijná škola K.W.

adresa: Sestry Františkánky Premenenia Pána, 913 05 Melčice – Lieskové 476
e-mail: fratras@gmail.com, tel: 032 - 64 90 721
© 2013, created by creative solution