Archív podujatí

Kalendár podujatí

December 2020

mosty 25+

03.-06.12.2020: mosty 25+

Saleziáni spolupracovníci

09.-13.12.2020: Saleziáni spolupracovníci

rezervácia

14.12-03.01: rezervácia

Január 2020

rezervácia

14.12-03.01: rezervácia

Január 2021

HKR - snúbenci

29.-31.01.2021: HKR - snúbenci

Február 2021

duchovná obnova

04.-07.02.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

11.-14.02.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

18.-20.02.2021: Duchovná obnova

Misijná škola K.W.

26.-28.02.2021: Misijná škola K.W.

Marec 2021

Marianské centrum

04.-07.03.2021: Marianské centrum

Angelus

11.-14.03.2021: Angelus

kontemplatívny seminár

18.-21.03.2021: kontemplatívny seminár

rezevácia

22.03-04.04.2021: rervácia

Apríl 2021

rezevácia

22.03-04.04.2021: rervácia

OFS

16.-18.04.2021: OFS

duchovná obnova

21.-25.04.2021: Duchovná obnova

duchovná obnova

29.04-02.05.2021: Duchovná obnova

Máj 2021

duchovná obnova

29.04-02.05.2021: Duchovná obnova

kontemplatívny seminár

06.-09.05.2021:kontemplatívny seminár

spolupracovníci saleziáni

12.-16.05.2021: spolupracovníci saleziáni

duchovná obnova

20.-23.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

27.-30.05.2021: duchová obnova

Jún 2021

riaditelia BA

16.-18.06.2021: riaditelia BA

August 2021

slávnosť Premenenia Pána

06.08.2021: slávnosť Premenenia Pána

farská púť

13.-15.08.2021: farská púť

duchovná obnova

25.-29.08.2021: Duchovná obnova

September 2021

OFS

03.-05.09.2021: OFS

kontemplatívny seminár

15.-19.09.2021: kontemplatívny seminár

duchovná obnova

22.-26.09.2021: duchovná obnova

Október 2021

rezervácia

01.-03.10.2021: rezervácia

duchovná obnova

08.-10.10.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

13.-17.10.2021: duchovná obnova

duchovná obnova

21.-24.10.2021:duchovná obnova

November 2021

duchovná obnova

05.-07.11.2021: duchovná obnova

December 2021

kontemplatívny seminár

02.-05.12.2021: duchovná obnova

Kalendár podujatí

« » « 2020 »
: 00.12.2020
1
: 01.12.2020
2
: 02.12.2020
3
: 03.12.2020
 • mosty 25+
4
: 04.12.2020
 • mosty 25+
5
: 05.12.2020
 • mosty 25+
6
: 06.12.2020
 • mosty 25+
7
: 07.12.2020
8
: 08.12.2020
9
: 09.12.2020
 • Saleziáni spolupracovníci
10
: 10.12.2020
 • Saleziáni spolupracovníci
11
: 11.12.2020
 • Saleziáni spolupracovníci
12
: 12.12.2020
 • Saleziáni spolupracovníci
13
: 13.12.2020
 • Saleziáni spolupracovníci
14
: 14.12.2020
 • rezervácia
15
: 15.12.2020
 • rezervácia
16
: 16.12.2020
 • rezervácia
17
: 17.12.2020
 • rezervácia
18
: 18.12.2020
 • rezervácia
19
: 19.12.2020
 • rezervácia
20
: 20.12.2020
 • rezervácia
21
: 21.12.2020
 • rezervácia
22
: 22.12.2020
 • rezervácia
23
: 23.12.2020
 • rezervácia
24
: 24.12.2020
 • rezervácia
25
: 25.12.2020
 • rezervácia
26
: 26.12.2020
 • rezervácia
27
: 27.12.2020
 • rezervácia
28
: 28.12.2020
 • rezervácia
29
: 29.12.2020
 • rezervácia
30
: 30.12.2020
 • rezervácia
31
: 31.12.2020
 • rezervácia
: 32.12.2020
 • rezervácia
: 33.12.2020
 • rezervácia
: 34.12.2020
 • rezervácia

Najbližšie podujatia

mosty 25+

03.-06.12.2020: mosty 25+

Saleziáni spolupracovníci

09.-13.12.2020: Saleziáni spolupracovníci

rezervácia

14.12-03.01: rezervácia

HKR - snúbenci

29.-31.01.2021: HKR - snúbenci

duchovná obnova

04.-07.02.2021: duchovná obnova

adresa: Sestry Františkánky Premenenia Pána, 913 05 Melčice – Lieskové 476
e-mail: fratras@gmail.com, tel: 032 - 64 90 721
© 2013, created by creative solution