Archív podujatí

Kalendár podujatí

August 2020

duchovná obnova

26.-30.08.2020: duchovná obnova

September 2020

Františkánsky svetský rád

04.-06.09.2020:Františkánsky svetský rád

rezervácia

07.-13.09.2020:rezervácia

seminár o kontemplatívnej modlitbe

16.-20.09.2020: seminár o kontemplatívnej modlitbe

duchovná obnova saleziáni

23.-27.09.2020:duchovná obnova saleziáni

Október 2020

slávnosť sv. Františka

03.-04.10.2020: slávnosť sv. Františka

duchovná obnova

09.-11.10.2020: duchovná obnova

duchovná obnova

16.-18.10.2020: duchovná obnova

duchovná obnova

22.-25.10.2020: duchovná obnova

November 2020

spolupracovníci Saleziáni

04.-08.11.2020: spolupracovníci Saleziáni

Hnutie kresťanských rodín : rekolekcie

13.-15.11.2020:Hnutie kresťanských rodín : rekolekcie

rezervácia

16.-22.11.2020 rezervácia

seminár o kontemplatívnej modlitbe

25.-29.11.2020: seminár o kontemplatívnej modlitbe

December 2020

mosty 25+

03.-06.12.2020: mosty 25+

Saleziáni spolupracovníci

09.-13.12.2020: Saleziáni spolupracovníci

rezervácia

14.12-03.01: rezervácia

Január 2020

rezervácia

14.12-03.01: rezervácia

Január 2021

Misijná škola K.W.

22.-24.01.2021: Misijná škola K.W.

Február 2021

duchovná obnova

18.-20.02.2021: Duchovná obnova

Misijná škola K.W.

26.-28.02.2021: Misijná škola K.W.

Marec 2021

Marianské centrum

04.-07.03.2021: Marianské centrum

Angelus

11.-14.03.2021: Angelus

kontemplatívny seminár

18.-21.03.2021: kontemplatívny seminár

rezevácia

22.03-04.04.2021: rervácia

Apríl 2021

rezevácia

22.03-04.04.2021: rervácia

OFS

16.-18.04.2021: OFS

duchovná obnova

21.-25.04.2021: Duchovná obnova

duchovná obnova

29.04-02.05.2021: Duchovná obnova

Máj 2021

duchovná obnova

29.04-02.05.2021: Duchovná obnova

kontemplatívny seminár

06.-09.05.2021:kontemplatívny seminár

spolupracovníci saleziáni

12.-16.05.2021: spolupracovníci saleziáni

Jún 2021

riaditelia BA

16.-18.06.2021: riaditelia BA

August 2021

duchovná obnova

25.-29.08.2021: Duchovná obnova

September 2021

OFS

03.-05.09.2021: OFS

kontemplatívny seminár

15.-19.09.2021: kontemplatívny seminár

Október 2021

rezervácia

01.-03.10.2021: rezervácia

duchovná obnova

21.-24.10.2021:duchovná obnova

November 2021

duchovná obnova

05.-07.11.2021: duchovná obnova

December 2021

kontemplatívny seminár

02.-05.12.2021: duchovná obnova

Kalendár podujatí

« » « 2020 »
: 0.08.2020
: 0.08.2020
: 0.08.2020
: 0.08.2020
: 00.08.2020
1
: 01.08.2020
  • rezervácia
2
: 02.08.2020
  • rezervácia
3
: 03.08.2020
4
: 04.08.2020
5
: 05.08.2020
6
: 06.08.2020
  • slávnosť premenenia Pána
7
: 07.08.2020
8
: 08.08.2020
9
: 09.08.2020
10
: 10.08.2020
11
: 11.08.2020
12
: 12.08.2020
13
: 13.08.2020
14
: 14.08.2020
15
: 15.08.2020
16
: 16.08.2020
17
: 17.08.2020
18
: 18.08.2020
19
: 19.08.2020
20
: 20.08.2020
21
: 21.08.2020
22
: 22.08.2020
23
: 23.08.2020
24
: 24.08.2020
25
: 25.08.2020
26
: 26.08.2020
  • duchovná obnova
27
: 27.08.2020
  • duchovná obnova
28
: 28.08.2020
  • duchovná obnova
29
: 29.08.2020
  • duchovná obnova
30
: 30.08.2020
  • duchovná obnova
31
: 31.08.2020
: 32.08.2020
: 33.08.2020
: 34.08.2020
: 35.08.2020
: 36.08.2020
: 37.08.2020

Najbližšie podujatia

duchovná obnova

26.-30.08.2020: duchovná obnova

Františkánsky svetský rád

04.-06.09.2020:Františkánsky svetský rád

rezervácia

07.-13.09.2020:rezervácia

seminár o kontemplatívnej modlitbe

16.-20.09.2020: seminár o kontemplatívnej modlitbe

duchovná obnova saleziáni

23.-27.09.2020:duchovná obnova saleziáni

adresa: Sestry Františkánky Premenenia Pána, 913 05 Melčice – Lieskové 476
e-mail: fratras@gmail.com, tel: 032 - 64 90 721
© 2013, created by creative solution